Framdriftsplan for utarbeidelse av terminliste for region midt:
 
15. mai 
Søknadsfrist til STSSK på kretsrenn.
 
1. juni
  Samordning med NTSSK og MRSSK. Terminlisteforslag sendes klubbene.
 
15. juni
  Høringsfrist på terminlisteforslag.
 
1. juli. 
Endelig terminliste sendes ut.
 
Prinsipper for utarbeidelse av terminliste vil bli lagt til grunn, men justert med at hensyn til HL langrenn fremfor LM langrenn
Skrevet av NSSF den 08. mai 2017