Det er på tide å planlegge vinterens terminliste. Søknadsfrist fra klubb til krets er 25. juni.

Etter søknadsfristen samordner vi oss med nordtrønderne og møringene, og legger ut et høringsforslag som får ligge ute til etter ferien. Frist for å komme med innspill på høringa er 15. august.

Se gjerne på hovedterminlista når klubbene vurderer når og hva slags renn dere ønsker å arrangere.
Retningslinjer for terminliste ble vedtatt av kretstinget i 2017:
– Finale helg for Trøndercup skal være i Sør-Trøndelag
– Trønder Cup skal ikke arrangeres samtidig med Norges Cup for junior 
– Det tilstrebes å arrangere renn i mars i så stor grad som mulig da dette er den fineste tida av vinteren 
– Det tas ikke spesielt hensyn til vinterferie 
– Arenaer med kunstsnø skal utnyttes i desember 
– Det etterstrebes å ta hensyn til HL langrenn 
– Det bør arrangeres LM stafett i tillegg til KM stafett