Etter søknadsfristen samordner vi oss med nordtrønderne og møringene, og legger ut et høringsforslag som får ligge ute til etter ferien. Frist for å komme med innspill på høringa er 15. august.

Se gjerne på hovedterminlista når klubbene vurderer når og hva slags renn dere ønsker å arrangere.
Retningslinjer for terminliste ble vedtatt av kretstinget i 2017:
– Finale helg for Trøndercup skal være i Sør-Trøndelag
– Trønder Cup skal ikke arrangeres samtidig med Norges Cup for junior 
– Det tilstrebes å arrangere renn i mars i så stor grad som mulig da dette er den fineste tida av vinteren 
– Det tas ikke spesielt hensyn til vinterferie 
– Arenaer med kunstsnø skal utnyttes i desember 
– Det etterstrebes å ta hensyn til HL langrenn 
– Det bør arrangeres LM stafett i tillegg til KM stafett  
Skrevet av NSSF den 12. jun 2019