Forslag til terminliste er utarbeidet i samarbeid mellom kretsene i region midt. Innspill til forslaget sendes fra klubbene til respektive krets innen 19. august.

 

Terminliste 2016_2017_høringsversjon

Skrevet av NSSF den 13. jul 2016