Hvem kan være med i Trondheim Biathlon Team?
Hovedformålet til teamet er å gi et godt sportslig tilbud til utøvere som tilfredsstiller opptakskriteriene og som er hjemmehørende i Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. I den utstrekning søkere fra utenfor kretsen tilfredsstiller opptakskravene og samtidig bidrar til en fornuftig sammensetning av treningsgruppen, samt at økonomi / ressurser tillater det, vil man ta opp utøvere også fra utenfor Sør-Trøndelag Skiskytterkrets basert på enkeltstående vurderinger. Landslagsutøvere som har tilhold i Trondheim er automatisk kvalifisert til opptak i teamet.

TBT skal gi et godt tilbud til utøvere som bor i Trondheim eller nærområdet; som går på
videregående skole, uavhengig av om dette er Heimdal VGS eller andre skoler.
Samlingspakken er et tilbud til utøvere under videregående utdanning med stor avstand fra
Trondheim og som ønsker å delta i treningsfellesskapet i teamet. Tilbudet består av:

  • Om lag 55 fellesøkter gjennom sesongen
  • Anslått 27 samlingsdøgn, fordelt på hjemmesamlinger, samling i regionen og snøsamling

TBT 20+ skal gi et godt treningstilbud for utøvere som kommende sesong skal konkurrere i junior 20-22 og senior, og som er ferdige med videregående skole. Tilbudet er oppdelt i to treningstilbud; «Basis» og «Utvidet».

«Basis» er et grunntilbud bestående av fellesøkter med mulighet for tilvalg av personlig oppfølging. Tilbudet består av:

  • Om lag 50 fellesøkter gjennom sesongen, hvorav om lag halvparten i regi av og
    sammen med «Utvidet»
  • Mulighet for personlig trener som tilvalg

«Utvidet» er et tilbud for de som i praksis prioriterer skiskyting høyt nok til å kunne skape
ønsket utvikling og måloppnåelse. «Utvidet» bestemmer selv, innenfor de gitte økonomiske
rammene, hvordan aktivitet fordeles eksempelvis mellom samlingsdøgn, fellesøkter,
individuelle økter og planlegging med trener. Aktivitet vil skje på tvers av gruppene som den
enkelte trener han ansvar for, så opplegget er tenkt å være fleksibelt heller enn begrensende.
«Utvidet» har begrenset med plasser, i utgangspunktet maksimalt 10-12 utøvere og er
gjenstand for opptakskrav. Løpere som deltar på «Utvidet» skal:

  1. ha sterk motivasjon for å utvikle seg som skiskytter
  2. i praksis prioritere skiskyting høyt nok til å kunne skape ønsket utvikling og måloppnåelse
  3. bidra til at treningsmiljøet blir sterkt og positivt

Kriteriene over vil i tillegg til dokumentert og antatt potensiale inngå i vurderingen for tilbud
om plass på utvidet tilbud. Tilgjengelighet på trenerressurser vil kunne sette begrensning på
hvor mange utøvere som får plass på Utvidet tilbud.

Referanse fra trener vil bli innhentet ved søknad både til «Basis» og «Utvidet».
Pris for deltakelse i de forskjellige tilbudene er estimater. Disse vil påvirkes ut fra antall utøvere og kan justeres frem mot kontraktstilbudet. Foreløpige priser er:

TBT
Totalpakke (fellesøkter + samlinger): ~13.000,-
Samlingspakke (bare samlinger): ~8.500,-
Stipulerte samlingskostnader: ~11.250,-
TBT20+ Basis
Egenandel deltakelse: ~6.000,-
Personlig trener (tilvalg): ~5.000-,
TBT20+ Utvidet
Egenandel deltakelse: ~21.000,-
Hvis gruppa planlegger samlinger kommer samlingsutgifter i tillegg

For alle tilbud får utøver delta på teamets testing av våpen/ammunisjon samt til teamets beklednings- og utstyrsavtaler. Det tas forbehold om justering i tilbudet ut fra antall søkere. Vi forventer å kunne gi tilbud om opptak i teamene, samt invitere til en presentasjon av trenere og detaljerte planer for tilbudet mot slutten av april.

Utøverne får deretter tilsendt utøverkontrakt som må inngås før 1. mai. Med denne kontrakten bekrefter utøveren deltakelsen i teamet. Felles elektronisk søknadsskjema for alle tilbud. Merk at du på forhånd må ha navn/kontaktinfo på kontaktperson i din klubb samt din nåværende trener før du fyller ut søknadsskjemaet. Søknadsfrist er fredag 9. april kl 23:59.
Lenke til søknadsskjema: https://forms.gle/VxR4Uw9DdEmHu5Fq9

Skrevet av Kjetil Værnes den 24. mar 2021