TBT skal gi et godt tilbud til utøvere som bor i Trondheim eller nærområdet: som går på videregående skole, uavhengig av om dette er Heimdal VGS eller andre skoler. Samlingspakken er et tilbud til utøvere under videregående utdanning med stor avstand fra Trondheim og som ønsker å delta i treningsfellesskapet i teamet.

TBT 20+ skal gi et godt treningstilbud for utøvere som kommende sesong skal konkurrere i junior 20-22 og senior, og som er ferdige med videregående skole. Tilbudet er oppdelt i to treningstilbud; «Basis» og «Utvidet». «Basis» er et grunntilbud bestående i hovedsak av fellesøkter uten personlig oppfølging, mens «Utvidet» er et tilbud for de som i praksis prioriterer skiskyting høyt nok til å kunne skape ønsket utvikling og måloppnåelse. «Utvidet» har begrenset med plasser og er gjenstand for opptakskrav. 

Hvem kan være med i Trondheim Biathlon Team?

Hovedformålet til teamet er å gi et godt sportslig tilbud til utøvere som tilfredsstiller opptakskriteriene og som er hjemmehørende i Sør-Trøndelag Skiskytterkrets. I den utstrekning søkere fra utenfor kretsen tilfredsstiller opptakskravene og samtidig bidrar til en fornuftig sammensetning av treningsgruppen, samt at økonomi / ressurser tillater det, vil man ta opp utøvere også fra utenfor Sør-Trøndelag Skiskytterkrets basert på enkeltstående vurderinger. Landslagsutøvere som har tilhold i Trondheim er automatisk kvalifisert til opptak i teamet.

Det tas forbehold om justering i tilbudet ut i fra antall søkere. Vi forventer å kunne gi tilbakemelding om opptak i teamene mot slutten av april.

Informasjon om hvert av tilbudene ligger i separate presentasjoner her:

2020-2021_Trondheim Biathlon Team_TBT (1-4 klasse VGS)

2020-2021_Trondheim Biathlon Team_TBT20+ Basis og Utvidet

Felles elektronisk søknadsskjema for alle tilbud.Merk at du på forhånd må ha navn/kontaktinfo på kontaktperson i din klubb samt din nåværende trener før du fyller ut søknadsskjemaet.

Søknadsfrist er mandag 20. april kl 23:59.

Lenke til søknadsskjema: https://forms.gle/iEWGKvbKocM1BR1S9

Skrevet av Kjetil Værnes den 09. apr 2020