Antall rulleskibrukere blir stadig flere og stadig yngre. Kulturdepartementet ønsker å bidra til tilrettelegging for rulleskiaktivitet i trygge former

 

Søknadsfrist til skikrets/skiskytterkrets er 15. januar 2017

Kretsene sender sin innstilling til forbundene innen 31. januar 2017

NSF/NSSF vil gi sin innstilling til Kulturdepartementet innen 01.mars 2017.

Les hele saken her:utlysning programsatsingsmidler 2017