Rapport fra YoungStar-samling i Region Midt (J/G 15-16 år) 3-5. juli 2015

Da er første regionale samling avholdt og vedlagt finner du rapport som samlingen.

Den ble avholdt 3-5 Juli i Knyken (Sør-Trøndelag). Perfekt anlegg for gjennomføring av en slik samling. Et flott anlegg for trening, samt muligheter for bespisning og overnatting. Skytedelen av T2-kurset ble avholdt samtidig med samlingen.

Rapport fra samlingen ser du her:

Rapport Reg YoungStar Samling 1 Midt-Norge 2015.pdf

Bilder:

https://drive.google.com/folderview?id=0B0MYjNgw0gGJfjJmU2NITFdyYzJBMUpvc25haUpRY3VtaGxGU1VSRVNDbEdheXVyMUhZWDQ&usp=sharing