Link til påmelding: https://docs.google.com/forms/d/1YBV2Q–fqeq9H1CcuMHqSRgftd6E9W-SH4DUCBRtb7Y/viewform?usp=send_form

Som før legges det opp til å avholde skytekurs for foreldre/trenere ifbm samlingen.

Program ligger vedlagt.

Program – Regional YS-samling 1 og T2 – Knyken 2015

Skrevet av NSSF den 22. jun 2015