Vi ønsker å stimulere flere kvinner til å delta på trening, samlinger og konkurranser da 

 “Det signaliseres fra dagens aktive kvinnelige utøvere at det er ønskelig med flere kvinner i systemet, både som trenere, ledere og støttepersonell. Dette er også et mål for NSSF. Samtidig er det verdt å bemerke at mødre vil være en naturlig støttespiller på trening så vel som i konkurranse. Mødre kan ta et innføringskurs eller trenerkurs i skiskyting og være med på standplass eller ute i skiløypa under treninger på samme måte som fedre.”. 

 

Og inviterer til mødrekurs/oppfriskning kurs fredag 26.11.16 ved Kaiskuru Nærmiljøsenter, i forbindelse med kretssamling. Møt opp kl 18.00! Kurset var ca 2 timer. 


Skrevet av NSSF den 23. nov 2016