Tana SSK.png

Program:
Lørdag Normalprogram  alle klasser fra 10 år og oppover( 11-12 år sonerenn LITEN BLINK)
Søndag : Sprint  10 år storblink (11-12 år sonerenn LITEN BLINK) Fellesstart 13-14 år og eldre

Påmelding til otdan@online.no  Innen tirsdag 11. mars  kl.  20.00  eller elektronisk påmelding www.MinIdrett.no.

Husk brikkenummer for dem som har egne brikke. Brikkeleie for de over 13 år som ikke har egen brikke kr 50  pr øvelse.

Startkontingent pr øvelse:
Senior kr 140
Junior kr 110
Rekrutter kr 90

Innbetaling av startkontingent sammen med påmelding til 49446302751

Mer informasjon

Skrevet av NSSF den 03. mar 2013