Troms og Finnmark idrettskrets har 29/1 sendt et brev til Norges idrettsforbund i anledning de restriksjoner som vi nå er pålagt. Man mener at idretten har tatt en stor byrde med strenge nasjonale restriksjoner for nedstenging. Det er på tide med mer gjenåpning av idretten i de områder som har lavt smittetrykk.

Brev fra Troms og Finnmark idrettskrets, 29.1.21