TEknisk Delegert (TD) skal rettlede og være forbundets utstrakte hånd, bistå arrangøren i forbindelse med arrangementet, samt påse at konkurransene blir gjennomført i henhold til NSSF konkurransereglement. TD er leder av rennjuryen.

TD1 kan være TD på kretsrenn og andre lokale renn. 

Terminliste med TD’er finnes her.

Kontaktinfo finnes her.

Veileder for TD finnes her.

Skrevet av NSSF den 13. nov 2017