Søknad om stipend kan fremsendes til Troms skiskytterkrets v/Bjørn Otto Rørvik/leder på email: bottr@online.no

Senest innen 25.oktober. Skiskytterkretsen videresender sin prioritering til Troms fylkeskommune innen 30.oktober.

Idrettsstipend 2015

Troms fylkeskommune deler årlig ut seks idrettsstipend til idretts- og skyttertalent i Troms. Hvert stipend er på 15.000,-.

Stipendet gis til yngre utøvere i etableringsfasen som holder et nivå som gjør at de må ut av fylket/landsdelen for å konkurrere. Utøveren må være medlem av et idrettslag eller skytterlag i Troms. Utøveren må også kunne vise til regionale-, landsdels-, og/eller nasjonale/internasjonale plasseringer innen sin idrett, og må være fylt 16 år i konkurranseåret for den aktuelle idretten.

Retningslinjer og søknadsskjema finner man på Troms idrettskrets sin hjemmeside https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/troms-idrettskrets/

 

 

 

 

 

 

Skrevet av NSSF den 19. sep 2015