Invitasjon til inntakssamling NTG-Tromsø

NTG-Tromsø inviterer til inntakssamling 26. og 27. Januar 2016.