• Gjelder for klassene 13/14 år, 15/16 år, 17-19 år og senior.
 • Alle som deltar for poeng, uansett hvilken klubb / krets de tilhører.
 • Deltagelse gir poeng etter fastlagt skjema.
 • Ved lik plassering i et renn, får utøverne samme poengsum.
 • Fra og med renn 2 går de som leder cup’en i kl. 13/14, 15/16 og 17-19 år med gule og prikkete ledertrøyer.
 • Gul trøye til den som har flest poeng i hver klasse 13/14 år, 15/16 år og 17-19 år.
 • Rødprikkete trøye til løper med flest skytetreff.
 • Om det er en og samme person som oppnår begge trøyene, går skytetrøya til nest beste skytter.
 • Hvis lik poengsum, får den trøya som har best resultat (plassiffer) i siste renn.
 • Ved likhet i poeng sammenlagt i løpet av sesongen rangeres løperne etter antall 1 plasser, 2 plasser osv. Ved fortsatt likhet blir det 9. beste resultat, deretter 10. – osv.
 • 8 av 14 renn teller i sammendraget.
 • Premie til alle som gjennomfører 5 karusellrenn eller mer. På avslutningen blir det også premiering til Miniene som har gjennomført 50% eller mer av oppsatt renn.
 • Premiering etter TSSK’s statutter i forbindelse med karusellpremiering.
 • De 3 første sammenlagt får graderte premier fra kretsen.
 • Trøyene deles ut til odel og eie etter finalen. En løper kan ikke vinne to trøyer. Nest beste skytter får skytetrøyen dersom det er samme vinner på begge trøyene.

Troms Cup eies og administreres av Troms Skiskytterkrets.

Skrevet av NSSF den 23. jan 2018