Det ble avholdt kretsting 10. mai kl. 18.00 på Vollan. Vedlagt innbydelse og protokoll

Invitasjon til kretsting

 

Protokoll kretsting 2016.pdf

Skrevet av NSSF den 18. mar 2016