Pga. Covid-19 viruset, vil årets kretsting gjennomføres digitalt.

Covit – 19 viruset forhindrer kretsen i å innkalle til et ordinært kretsting i 2020 innen frister som er satt.  I samråd med NSSF og retningslinjer som er gitt av Norges Idrettsforbund, tillates det å gjennomføre kretstinget 2020 digitalt. Sakslisten vil bli redusert, og styret vil oversende sakspapirer til klubbene for godkjenning. Følgende saksliste med dokumentasjon vil bli oversendt:

 1. Styrets årsberetning
 2. Godkjenning av kretsens lovnorm
 3. Budsjett 2020 (for godkjenning)
 4. Regnskap 2019 (for godkjenning)
 5.   Handlingsplan 2020-21  (til info)
  • Samlingsplan
  • Utkast terminliste 2020-21
  • Reiseplan NC/NM/HL 2020 – 21
 1.  Fastsette kontingent for lagene for 2019/20 (for godkjenning)
 2.  Valg av nytt styre, revisorer og valgkomite  (for godkjenning)

Prosess:

27.4.20:  Utsendelse av sakspapirer til klubbene for godkjenning
04.5.20:  Frist for evt. kommentarer til dokumentene
11.5.20:  Evt. utsendelse av reviderte dokumenter
15.5.20:  Frist for godkjenning av kretstingdokumentene

Styret foreslår at sittende styre skriver en kort protokoll etter at godkjenning foreligger og som sendes til ledere av to klubber for signering.

Dersom noen har kommentarer/innspill/spørsmål, bes dette rettes til undertegnede snarest.

Mvh.

Yngve Vassmyr
Leder TSSK