Kulturdepartementet ønsker å bidra til å tilrettelegge til rulleskiaktivitet. Utlysning programsatsingsmidler til rulleskianlegg 2017v2.pdf

Skrevet av NSSF den 18. okt 2016