Etter innspill fra klubber i skiskytterkretsen har styret vedtatt å endre klasseinndelingen i Mini A og B som følger:

  1. Mini A splittes i en ren gutte- og jenteklasse
  2. Mini B splittes i en ren gutte- og jenteklasse
  3. Arrangementsmessig er det opp til arrangør hvem som starter først.
  4. Resultatlistene splittes iht pkt 1 og 2
Skrevet av NSSF den 17. okt 2016