• Foreldrekurs/mødrekurs planlegges gjennomført 19.november på Bardufosstun.
  • TD 1 kurs planlegges gjennomført 3.desember på Bardufosstun. Klubbene må stille med deltakere på dette kurset.

 

Invitasjon til TD1 kurs 3 desember 2016.pdf

Invitasjon til foreldre_trener I kurs 2016.pdf

Skrevet av NSSF den 31. okt 2016