Det var ikke store endringer i lovnormen som allerede ble vedtatt av styret i NSSF i mars 2021. Det nye er at hvert lag/klubb uavhengig av medlemstall fra nå vill ha to stemmeberettigede representanter på Kretsting. Det ble også opprettet et kontrollutvalg, som skal ha lignende oppgaver som revisor har har hatt tidligere.

Medlemmene i TSSK styret, kontrollutvalget og valgkomiteen er presentert i protokollen. Det bemerkes at Wenche Michalsen ble innvalgt som ny varamedlem i styret og at Lars Eirik Høgbakk aksepterte å bli  varamedlem i kontrollutvalget, på henvendelse fra valgkomiteen etter avsluttet Kretsting.

Som dere har sett arbeides det for at få til en flott start også på denne sesongen med flere enn tidligere planlagte samlinger og nytt tilbud til juniorer som ønsker å satse videre i Troms.

 

Lykke til med treninger og samlinger i sommer !

Styret

v/ Thomas Sjøberg

Årsmøteprotokoll TSSK 2021

Årsmelding 2020-21

Ny Lovnorm TSSK

TSSK Handlingsplan 21-22

 

Skrevet av Thomas Sjøberg den 24. mai 2021