Kretsen har følgende regler for utbetaling av utlegg og honorar ifm kretslagssamlinger:

  • Dugnadsånden vil gjelde som et viktig prinsipp for godtgjørelse fra kretsen
  • Kjøregodtgjørelse dekkes med kr 2,50/km
  • Kjørte km skal beskrives med til/fra avstand
  • Faktiske utlegg skal utbetales ihht kvittering
  • Grunnlag for honorar er en døgnsats som beregnes fra start/slutt av samlingen inkl. reisetid
  • Satsen er kr. 1500/døgn og påbegynt døgn må overskride 6 t før det kan medberegnes
  • Dersom det er behov for avvik fra overnevnte prinsipper, skal det avklares med leder av kretsen

 

Skrevet av NSSF den 12. sep 2019