Vedlagt resultater fra seneste renn i Troms Cupen. På grunn av vedvarende dårlige snøforhold i regionen vil en forvente seg at det kan bli endringer mht tidspunkt og plassering for renn også fremover. Følg med på Kretsens FB side

20210103 KM Normal Resultatliste