Troms skiskytterkrets har utarbeidet retningslinjer for reise med kretsen til HL, NC og NM. Dette for å sikre så lave reisekostnader som mulig, samt god ivaretagelse av alle utøvere.

Se retningslinjene her:

Skrevet av Toril Aamo den 11. okt 2023