Her følger saksliste for møtet og de dokumenter/saker som vil presenteres. Det er kommet inn en sak fra Tromsø skiskytterlag (vedlagt). Ber ellers om at dere ser gjennom saksdokumentene før møtet for at optimalisere eventuell drøfting under tinget.

Det har dessverre ikke lykkes så få endelig versjon av Regnskapet for 2020 ferdig til nå og vi ber derfor om at få sende ut dette i løpet av få dager.

Påmelding til tinget kan skje frem til mandag 10/5. Påmelding er nødvendig for at få oversikt over deltakere og representanter for de forskjellige lagene/klubbene i kretsen.

Saksliste Kretsting 21

Forretningsorden

Årsmelding 2020-21

Ny Lovnorm TSSK

Forslag Kretsting TSSK 2021

Årsregnskap 2020 signert

TSSK Budsjett 2021

Revisorberetning Troms Skiskytterkrets 2021[3232]

TSSK Handlingsplan 21-22

Forslag til Terminliste 21-22

Samlingsplan 2021 1

Reiseopplegg NC-NM-HL-2021-2022

Valgkomiteens innstilling TSSK 2021

 

Vel møtt til Kretsting!

Styret TSSK

Skrevet av Thomas Sjøberg den 03. mai 2021