Vedlegg:

Informasjon

Samlingsplan 

Utøverkontrakt

Norges Skiskytterforbund har lagt ned flere av Team Statkraft lagene i Norge, blant annet i Troms. Arbeidet med å danne et nytt nordnorsk alternativ skjer med solid forankring regionalt i Nord, til beste for skiskyttersportens framtid i Troms og Finnmark.

Aktuelle kandidater for teamet er utøvere fra klubber i Troms og Finnmark Skiskytterkrets. Utøvere fra andre klubber/kretser bosatt for eksempel i Tromsø kan også delta hvis ledig plass. Alder: fra første års junior og eldre.

Det er utarbeidet en samlingsplan med 6 samlinger, derav 3 som gjennomføres sammen med NTG Tromsø og Nord – Norsk Skilinje avd skiskyting. Første samling for regionlaget er 24. – 28. juni på Setermoen. Samlingene i september, oktober og november er i samarbeid med NTG og NNS.

Arbeidsutvalget for regionlaget har utarbeidet løperkontrakter. Løperkontrakten er bindende og forpliktende både for regionlag, krets og løper. Frist for å sende inn signert kontrakt er 10.juni.

Kontrakt sendes pr post til Håvar Østvik, Furuveien 47, 9360 Bardu eller digitalt til haavar.oestvik@gmail.com Kontrakten kan også overbringes til medlemmene i arbeidsgruppen; Bjørn Otto Rørvik (Leder TSSK), Steinar Vaadal (TSSL), Lars Thorstensen(NTG Tromsø), Arnt Ove Skjellberg (NNS) og Jørn Tore Johansen (rep FSSK).

Med sportslig hilsen

Bjørn Otto Rørvik

Leder TSSK