Vedlegg:

Informasjon

Samlingsplan 

Utøverkontrakt

Norges Skiskytterforbund har lagt ned flere av Team Statkraft lagene i Norge, blant annet i Troms. Arbeidet med å danne et nytt nordnorsk alternativ skjer med solid forankring regionalt i Nord, til beste for skiskyttersportens framtid i Troms og Finnmark.

Aktuelle kandidater for teamet er utøvere fra klubber i Troms og Finnmark Skiskytterkrets. Utøvere fra andre klubber/kretser bosatt for eksempel i Tromsø kan også delta hvis ledig plass. Alder: fra første års junior og eldre.

Det er utarbeidet en samlingsplan med 6 samlinger, derav 3 som gjennomføres sammen med NTG Tromsø og Nord – Norsk Skilinje avd skiskyting. Første samling for regionlaget er 24. – 28. juni på Setermoen. Samlingene i september, oktober og november er i samarbeid med NTG og NNS.

Arbeidsutvalget for regionlaget har utarbeidet løperkontrakter. Løperkontrakten er bindende og forpliktende både for regionlag, krets og løper. Frist for å sende inn signert kontrakt er 10.juni.

Kontrakt sendes pr post til Håvar Østvik, Furuveien 47, 9360 Bardu eller digitalt til haavar.oestvik@gmail.com Kontrakten kan også overbringes til medlemmene i arbeidsgruppen; Bjørn Otto Rørvik (Leder TSSK), Steinar Vaadal (TSSL), Lars Thorstensen(NTG Tromsø), Arnt Ove Skjellberg (NNS) og Jørn Tore Johansen (rep FSSK).

Med sportslig hilsen

Bjørn Otto Rørvik

Leder TSSK

 

Skrevet av NSSF den 26. mai 2015