BSSK med alle klubbene i Buskerud skal fremstå som en samlet krets. BSSK skal arbeide for å styrke samholdet på tvers av klubber, team og videregående skoler. Vi ønsker derfor at alle utøvere i kretsen som ønsker det, skal ha en mulighet for felles opplegg på Norges Cup, NM og Hovedlandsrenn.

Lagledelse NC og NM

Buskerud skiskytterkrets har som målsetting å stille med en eller to lagledere på hvert NC-renn-helg. Det er ønskelig å ha en lagleder for hver innskyting. Se veilederen for ansvarsoppgaver. 

Kretsens opplegg ifm. NC/NM har egen Facebook-gruppe (Buskerud Skiskytterkrets Norgescup) hvor alt koordineres og informeres om.

Norgescupopplegg BSSK 2019-19.pdf

 

Hovedlandsrenn

Kretsens klubber samarbeider om felles opplegg og lagledelse for alle Buskerud sine løpere under hovedlandsrenn. Lagleders oppgaver er her de samme som beskrevet over.

Kretsens opplegg ifm. hovedlandsrenn har egen Facebook-gruppe hvor alt koordineres og informeres om.