Fordeling av laglederansvar Norges Cup sesongen 2016/17 og instruks for disse ble gjennomgått på høstmøtet.

 

Oversikt lagledere Norgescup 2016-17:

Lagledere Norges Cup 2016-17 

 

Veileder for lagledere:

Veileder for lagledere NC

Skrevet av NSSF den 25. nov 2016