1. KONKURRANSEDELTAKELSE

1) Konkurransene avvikles som åpne, nasjonale renn.
2) Klasseinndeling for gutter og jenter: Nybegynner under 11 år, nybegynner over 11 år, årvisse klasser fra og med 11 år til og med 19 år, og 20-21 og eldre som en klasse.
3) Innbydelser til SpareBank1-cup renn skal sendes fra arrangør til alle klubber i Buskerud og evt naboklubber i andre kretser.
4) Startkontigent skal følge retningslinjene i Nasjonale konkurranseregler fra NSSF.
5) Kretsavgiften skal betales til kretsens bankkonto 2280.31.94169 etter rennet.

2. GJENNOMFØRING

1) Det arrangeres 9 individuelle konkurranser og en stafett.
2) Alle konkurranser teller som en konkurranse uansett konkurransetype. Stafett teller som renn for sammenlagtpremie, men ikke i poengberegningen sammenlagt.

3. POENGBEREGNING

 1. Løpere fra klubber utenfor Buskerud tildeles ikke poeng og teller ikke i sammendraget.
 2. For klasser under 11 år registreres kun antall renn løperen har deltatt i. Fra 11 år rangeres resultatlisten.
 3. De 5 beste konkurranser uansett distanse teller i poengberegningen sammenlagt. For å kunne bli premiert i sammendraget må en løper ha deltatt i minst 5 renn.
 4. Dersom færre enn 8 individuelle renn arrangeres teller de 4 beste rennene i poengsammendraget, og man må ha deltatt i minimum 4 renn for å få sammenlagtpremie.
 5. I hvert renn gis det 30 poeng for førsteplass, 26 poeng for andre plass, 24 poeng for tredjeplass, 22 poeng for fjerdeplass, 21 poeng for femteplass osv. til 1 poeng for 25. plass. Ved lik tid/plassering gis like poeng.
 6. Ved likt antall poeng sammenlagt foretas ikke ytterligere rangering, men plasseringen deles.
 7. Den som leder konkurransen får gå i ledertrøye i påfølgende renn, også før det er avholdt 5 renn.

4. Skytekonkurranse

 1. Utøver må ha deltatt i 5 individuelle renn for å delta i skytekonkurransen, når det er avholdt 5 eller flere renn.
 2. De 5 beste konkurransene mht. skyteresultat teller i skytekonkurransen.
 3. Den som leder konkurransen får gå i skytter-trøye i påfølgende renn, også før det er avholdt 5 renn i Cupen.
 4. Detaljering av regler her.

5. PREMIERING

 1. Arrangøren er ansvarlig for den ordinære premieringen i hvert SpareBank1-cup renn. Det skal være full premiering i alle klasser.
 2. BSSK premierer i tillegg de tre beste i hver klasse i cupen sammenlagt fra klasse 11 år, samt alle som har deltatt i minst 5 (4 renn- jfr hovedpunkt 3). I klassene under 11 år premieres det for deltakelse i minst 5 (4) renn.
 3. Beste skytter i hver klasse fra 15 år premieres.
 4. Sammenlagtpremiering skjer fortrinnsvis på siste SpareBank1-cup renn

19.10.2011, revidert 02.02.2016 – Styret i Buskerud skiskytterkrets

Skrevet av NSSF den 30. des 2014