Alle som blir oppnevnt til TD på skiskytterrenn skal være skolert i forhold til rennet de er blitt tildelt. Derfor skal BSSK sørge for at:

  • Det skal arrangeres TD1 kurs hvert år.
  • Nyutdannet TD skal ha praksis med erfaren TD.

Kretsen har utdannet teknisk delegert (TD) i de fleste klubber. Det skal være en TD tilstede ved alle kretsrenn. Dette ansvaret går på rundgang mellom klubbene

Kretsstyret fordeler TDansvaret under Buskerud SpareBank 1 Cup mellom klubbene i terminlisten.

TDer skal ha utdanning basert på NSSF sitt utdanningsprogram.

Mer info om TD’er finnes på forbundets sider.

Skrevet av NSSF den 04. feb 2015