God nyttår og nye nettsider!

Styret i Buskerud skiskytterkrets ønsker alle utøvere, trenere og støtteapparat i kretsen et riktig godt nyttår, og gir dere nye nettsider.

Vi har nå gått over til Norges skiskytterforbund sin plattform for nettsider.

Informasjon om kretsen og dens aktiveter vil bli lagt ut her fra nyttår 2015. I tillegg benyttes kretsens Facebook-side til å spre informasjon. Informasjon om Norgescup legges ut i egen Facebook-gruppe, og kretslaget Team Skiguard Buskerud og Jenteprosjektet i Buskerud har egne grupper der.

Det mangler fremdeles noe flytting av informasjon fra de gamle sidene, og innlegging av nytt. I slike tilfeller lenker vi foreløpig til de gamle sidene.

Med ønsker om et god nytt skiskytter-år – Lykke til videre i sesongen!