Vi har nå gått over til Norges skiskytterforbund sin plattform for nettsider.

Informasjon om kretsen og dens aktiveter vil bli lagt ut her fra nyttår 2015. I tillegg benyttes kretsens Facebook-side til å spre informasjon. Informasjon om Norgescup legges ut i egen Facebook-gruppe, og kretslaget Team Skiguard Buskerud og Jenteprosjektet i Buskerud har egne grupper der.

Det mangler fremdeles noe flytting av informasjon fra de gamle sidene, og innlegging av nytt. I slike tilfeller lenker vi foreløpig til de gamle sidene.

Med ønsker om et god nytt skiskytter-år – Lykke til videre i sesongen!

Skrevet av NSSF den 02. jan 2015