Saker høstmøte
1. Rapport fra kretssamlinger 13-16 år i sommer og høst
2. Presentasjon av jenteprosjektet v/  Marie Hov
3. Omfang av samlinger i BSSK, spesielt fokus på 13-16 samlinger 
4. Terminliste Sparebank 1‐cup
5. Buskerud Cup – innføring av trøyer?
6. Renn/ arrangement under NSSF`s «rennfri-periode» under VM? 
 Under 13 år – testrenn en av dagene det ikke er renn i VM?
 Kveldsrenn? Svene/Simostranda
 13-16 år – Samlingshelg?
7. Rapportere om fordeling av midler
8. Orientering ved Marian Lyngsaunet, NSSF
9. Rapport fra Team Buskerud i sommer og høst
7. Rapport fra Team Kongsberg i sommer og høst
8. Satsing på junior- og seniorutøvere i BSSK?
9. Omfang av kurs generelt i BSSK. Klubbenes rolle i å videreformidle?
10. Videreformidling av informasjon fra BSSK. Klubbene har ansvar for å følge opp.
11. Eventuelt
Vel møtt!
Vivi Engebretsen
Leder Buskerud skiskytterkrets

 

 

Saker høstmøte

 

1.             Rapport fra kretssamlinger 13-16 år i sommer og høst

 

2.             Presentasjon av jenteprosjektet v/  Marie Hov

 

3.             Omfang av samlinger i BSSK, spesielt fokus på 13-16 samlinger

 

4.             Terminliste Sparebank 1‐cup

 

5.             Buskerud Cup – innføring av trøyer?

 

6.             Renn/ arrangement under NSSF`s «rennfri-periode» under VM?

 

§  Under 13 år – testrenn en av dagene det ikke er renn i VM?

 

§  Kveldsrenn? Svene/Simostranda

 

§  13-16 år – Samlingshelg?

 

7.             Rapportere om fordeling av midler

 

8.             Orientering ved Marian Lyngsaunet, NSSF

 

9.             Rapport fra Team Buskerud i sommer og høst

 

7.             Rapport fra Team Kongsberg i sommer og høst

 

8.             Satsing på junior- og seniorutøvere i BSSK?

 

9.             Omfang av kurs generelt i BSSK. Klubbenes rolle i å videreformidle?

 

10.         Videreformidling av informasjon fra BSSK. Klubbene har ansvar for å følge opp.

 

11.         Eventuelt

 

 

 

Vel møtt!

 

 

 

Vivi Engebretsen

Leder Buskerud skiskytterkrets

 

Skrevet av NSSF den 09. okt 2015