Kretstingsaker

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmeldingen og stemme over denne.
 5. Behandle regnskap for BSSK i revidert stand.
 6. Fastsette kontingent for lagene.
 7. Behandle innkomne saker
 8. Behandle budsjett for BSSK.
 9. Valg.
 10. Vårmøte med egen agenda.

Sakspapirer til kretstinget 2016 ligger her.

10.05.2016: Vi gjør oppmerksom på at det er gjort noen revideringer av saksdokumentene etter at de ble lagt ut. Dette gjelder i disse saksdokumentene:

SAK 5 Regnskap supplert med nøkkeltall og kretsutviklingsavtale.
SAK 5-1 Revisors uttalelse er lagt ut.
SAK 4 Endringer i Jentersamlinger og Kurs.

På kretstinget møter med stemmerett:

a) BSSK sitt styre.

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

 • 0-10 registrerte lisensutøvere 1 representant
 • 11-30 registrerte lisensutøvere 2 representanter
 • 31 eller flere lisensutøvere 3 representanter

Representanter skal utnevnes av hvert enkelt lag.

Saker som skal behandles på kretstinget må være sendt til styret innen 20.04.2016og sendes på e-post til Grete Blørstad, gb@noreuvdal.no eller Vivi Engebretsen, vivi.engebretsen@gmail.com

Påmelding til kretsting sendes gb@noreuvdal.no innen 09.05.2016.

 

Vennlig hilsen

Grete Blørstad

Buskerud skiskytterkrets, BSSK

Tlf.: 95089704

E-post: gb@noreuvdal.no

Skrevet av NSSF den 10. apr 2016