Sakspapirene for kretstinget 2015 er tilgjengelige her.

Deltakelse meldes til Grete.Blorstad@nore-og-uvdal.kommune.no innen 1. mai.

På kretstinget møter med stemmerett:

a) BSSK sitt styre.

b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

 0-10 registrerte lisensutøvere 1 representant

 11-30 registrerte lisensutøvere 2 representanter

 31 eller flere lisensutøvere 3 representanter

Representanter skal utnevnes av hvert enkelt lag.

Skrevet av NSSF den 28. apr 2015