BSSK arrangerte kurs vil bli annonsert på vår Facebookside

Info om typer kurs og litteratur finnes her