Det kan søkes om momskompensasjon ved bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Vilkår for å søke:

  • Anlegget må være ferdig, og anleggsregnskap må være kontrollert og attestert av revisor
  • Ordninga gjelder idrettsanlegg der bygginga er satt i gang etter 1. januar 2010. Dersom utbygginga skal skje gjennom flere byggetrinn, er det bare byggetrinn som er satt i gang etter 1. januar 2010 som kan være med i søknaden om kompensasjon.
  • For å kunne søke må det være minst 15 000 kroner i søknadsberettiga merverdiavgiftskostnader.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 11. nov 2021