NSSF har startet en kampanje om smørevett

Sakset fra forbundets brev til kretsene: 

“Det har vært og kommer til å bli mange diskusjoner omkring temaet fluor og smørevett.

Det er svært viktig at vi alle hjelper til med en holdningskampanje som minimerer faren for at personer blir utsatt for den helseskadelige effekten fluor kan medføre.

Per i dag finnes det ikke noe måleinstrument som enkelt kan måle hva en har smurt med, derfor innfører vi ikke et forbud men vi oppfordrer alle til å arbeide for gode holdninger og kunnskap om skismøring.”

 Norges Skiskytterforbund oppfordrer alle til å arbeide for gode holdninger og kunnskap om skismøring.

NSSF Smørevett

Skrevet av NSSF den 06. des 2017