Buskerud skiskytterkrets (BSSK) arbeider for skiskytteridrettens utvikling innen kretsen, og for å fremme samarbeidet med idrettslagene. Den skal bistå Norges Skiskytterforbund i alle spørsmål som gjelder skiskyting innen kretsen. 

Arbeidet preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

BSSK er en stor og langstrakt krets, med 10 aktive klubber og omtrent 250 aktive skiskyttere, fra Geilo i fjellene i vest til Bødalen ved sjøen i øst.

Aktivteten i kretsen følger sportsplanen og reguleres av BSSK sin lov. Disse kan leses i menypunktet Styrende dokumenter.

Skrevet av NSSF den 30. des 2014