Erik Trømborg Erik Trømborg, leder
Klubb: IL Bever’n
E-post: erik@nettskog.no
Tlf: 900 41 478 

Kretsutvikling, økonomi, oppfølging mot klubber og forbund.

Valgt for perioden 2018-2020

 

 Charlotte Fjeld Andersen.jpg Charlotte Fjeld Andersen, nestleder
Klubb: Geilo IL
E-post: fre-and@online.no
Tlf: 906 13 343 

Jr/Sr utvikling, herunder renn, terminliste, og samlinger.

Valgt for perioden 2019-2021

 

 Bjørn Winsvold

Bjørn Winsvold, referent

Klubb:  Lier IL
E-post: bjorn.winsvold@lifi.no
Tlf: 982 28146

Referater og årsmeldinger

Valgt for perioden 2019-2021

 

 per olaf stampe Per Olaf Stampe, styremedlem
Klubb: Drammen Strong
E-post: polstamp@online.no
Tlf: 920 60017 

13-16-utvikling

Valgt for perioden 2018 – 2020

 

 Torgeir Gjellerud.jpg

Torgeir Gjellerud, styremedlem
Klubb:  Svene IL
E-post: torgeir.gjellerud@gmail.com
Tlf: 93090597

Anleggs- og TD-ansvarlig. Sparebank1-cup

Valgt for perioden 2018 – 2020

 

  Nils Veslegard, varamedlem
Klubb:  Ål SSL
E-post: nils@bergboring.no
Tlf: 90052961

Valgt for perioden 2019 – 2021

 

 Kristoffer Staff Kristoffer Staff, varamedlem
Klubb:  Hønefoss SSK
E-post: k_staff_89@hotmail.com
Tlf: 99390198

Valgt for perioden 2019 – 2021