Styret i BSSK innkaller til ordinært kretsting og vårmøte 21.mars 2018 klokka 18:30 på Sole Hotell (Noresund, Krøderen).

Saker som skal behandles på kretstinget må være sendt styret på epost: berit.heitmann@aal.kommune.no innen 07.03.2018.  

Påmelding til kretsting sendes også på e-post til Berit Heitmann berit.heitmann@aal.kommune.no innen 14.03.2018.

Innkalling kretsting BSSK_2018

Skrevet av NSSF den 14. feb 2018