For andre kurs enn de som er listet opp under, se: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/kurs/

 

Informasjon vedrørende registrering av kurs: Det er den/de som er ansvarlig for å arrangere kurs som er ansvarlig for å registrere alle deltakere på kurset. Ved spørsmål om registrering, ta kontakt med utdanningsansvarlig i krets. Kurs registreres her:
https://cr7271.customervoice360.com/uc/main/519e/ospe.php?SES=bc63546690834fdf2875d0514ac62c4f&syid=1340&sid=1341&act=start&newWindow=1

 

Type kurs Hensikt med kurset Ansvarlig for å arrangere kurset Kontaktinfo for spørsmål eller booking
Skiskytterskole

Registrering: Ja

Rekruttering av nye utøvere. Klubb Utøverhefte bestilles her
(Idrettsbutikken)
Innføringskurs

Registrering: Ja

Skiskytterskole for foresatte. Foresatte som følger 8/10 leksjoner av skiskytterskolen får godkjent innføringskurs. Klubb Hefte til foresatte bestilles her
Mødre/fedrekurs

Registrering: Ja

Målet er å trygge foreldre i rollen som ferske skiskytterforeldre. På dette kurset finnes ikke dumme spørsmål. Vi oppfordrer en erfaren mamma i klubben til å gjennomføre kurset.

 

Klubb jens@skiskyting.no for å etterspørre powerpoint som kan brukes.

 

Instruktørkurs skiskytterskole.

Registrering: Ja

Utdanne personer som kan være instruktør på Skiskytterskolen. Kretsen arrangerer på etterspørsel fra klubb Marie.norstebo@gmail.com for å melde interesse for kurset.
Trener1.

Registrering: Ja

Fysisk- og skytekompetanse for aldersgruppen 10-12 år Kretsen/NSSF Marie.norstebo@gmail.com
Trener2

Registrering: Ja

Fysisk- og skytekompetanse for aldersgruppen 13-16 år Kretsen/NSSF Marie.norstebo@gmail.com
TD1 Kretsen nils@bergboring.no
Rent Idrettslag

Gjennomføres og registreres på rentil.no

OBLIGATORISK HVERT 2.ÅR! Fokus på antidopingarbeid i klubbene. Klubb Marie.norstebo@gmail.com
Sunn Idrett Kunnskapsformidling rundt idrettsernæring. Klubb og krets. Kretsen har i forbindelse med kretssamling et foredrag med Sunn Idrett hvert 2.år for aldersgruppen 15-16 år. Utover dette kan klubben ta kontakt med post@sunnidrett.no
ALLEMED

 

ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familieøkonomi. Klubb Kursmateriell bestilles på http://www.allemed.no/verktoy/frivillige-organisasjoner/

For spørsmål, ta kontakt med vegar.rolfsrud@skiskyting.no

Startmøte NSSF skal hjelpe klubber som enten har ligget brakk eller som har en negativ kurve på aktiviteten med å få i gang aktiviteten igjen. Klubb Du kan lese mer om kursets innhold her

Kurs bestilles til: Vegar.rolfsrud@skiskyting.no

MOT – foredrag Temakveld liknende de vi har hatt på skiskytter med MOT-samling for 15-16 åringene. Klubbene står fritt til å kontakte MOT-organisasjonen, men alle som er med på kretssamling vil få tilbud om dette gjennom kretsen.
Temakveld barne- og ungdomsidrett Deler av dette er implementert i Skiskytterskolen og Trener 1 kurset. Ta kontakt med NIF eller idrettskretsen for mer informasjon og eventuelt bestille kurs.

E-post: viken@idrettsforbundet.no eller nif-post@idrettsforbundet.no

 

Smørekurs Formidle kunnskap om ski og skismurning. Klubb
Tidtakerkurs Gjennomføres ofte i forbindelse med arrangørkonferansen, men kan bestilles gjennom EQ-timing.

E-post: support@eqtiming.com

Styrearbeid i praksis, verdiprosess og andre kurs idrettskretsene har tilbud om NIF/idrettskretsen

E-post: viken@idrettsforbundet.no eller nif-post@idrettsforbundet.no

 

 

 

Skrevet av Bjørn Winsvold den 30. okt 2020