Vedlagt protokoll fra høstmøte 2018:

Referat fra Høstmøte i BSSK 2018.pdf

Protokoll fra ekstraordinært kretsting:

Ekstraordinært kretsting okt-18

Link til Sportplan for BSSK 2019-2022 som ble vedtatt av Høstmøtet.

Link til NM- og Norgescup-opplegg 2018/2019. Klubbene må merke seg hvilke arrangement de har laglederansvaret for!

 

 

Skrevet av NSSF den 29. okt 2018