Vedlagt signert protokoll fra Kretstinget 10.04.2019 på Sole Hotell:

Buskerud 2018-kretsting.pdf

Skrevet av NSSF den 23. apr 2019