Årets kretsting og vårmøte holdes på digital platform pga den ekstraordinære situasjonen rundt koronasmitten onsdag 22.4.2020 kl 19.30. Påmelding og saker som skal behandles på kretstinget må være sendt på epost til styret ved Bjørn Winsvold - bjorn.winsvold@lifi.no - innen 13.4. 2020

Protokoll Kretsting BSSK 2020 signert

Innkalling til kretsting BSSK 2020

Agenda Kretsting 2020

BSSK styrets beretning 2019-2020

Agenda vårmøte 2020

OVERSIKT REGNSKAP FOR BSSK 2019 OG STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2020

resulatat 2019

balanse 2019

Revisjonsberetning

Referat vårmøte 2020