Protokoll Kretsting BSSK 2020 signert

Innkalling til kretsting BSSK 2020

Agenda Kretsting 2020

BSSK styrets beretning 2019-2020

Agenda vårmøte 2020

OVERSIKT REGNSKAP FOR BSSK 2019 OG STYRETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2020

resulatat 2019

balanse 2019

Revisjonsberetning

Referat vårmøte 2020

Skrevet av Bjørn Winsvold den 15. apr 2020