Kretstinget gav styret fullmakt til å bevilge støtte til team som tilfredsstiller de krav som ble fremlagt på tinget.

Team er et formalisert samarbeid mellom minst to klubber tilknyttet Buskerud Skiskytterkrets. Klubbene skal være medlem av NSSF.

Teamet skal:

 • Ha egen bankkonto og eget regnskap som teamet er ansvarlig for å føre
 • Ha en hovedtrener som minst har kvalifikasjoner tilsvarende forbundets trener 3-kurs
 • Ha minst fem utøvere som går renn (NC eller Sparebank1-cup).  Teamet kan ha løpere fra klubber fra andre
  kretser, men flertallet skal komme fra klubber tilknyttet Buskerud Skiskytterkrets
 • Være åpent for alle junior- og/eller seniorskiskyttere som går for Buskerud-klubber.

 

Søknaden skal inneholde:

 • Plan for teamets aktivitet
 • Liste med navn på utøvere som har signert teamets løperavtale
 • Budsjett for teamet
 • Signert (av klubbene som har løpere på teamet) og godkjent teamavtale
 • Løperavtalen
 • Treneravtalen

Det skal leveres en rapport til kretsens styre for teamets aktivitet senest to uker etter sesongen siste NC-renn. Det skal også leveres regnskap til kretsens styre senest 1. februar. Regnskapet følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av en revisor oppnevnt av kretsstyret.

Bevilget beløp vil bli utbetalt i tro transjer. Den første utbetalingen vil bli gjort 1. oktober 2016 . Den andre transjen utbetales når teamets rapport og regnskap er godkjent.

Søknadsfrist: 1. september 2016

Skrevet av NSSF den 06. jul 2016