Agendaen for møtet er:

 1. Godkjenne de stemmeberettige representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referenter samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle beretning.
 5. Behandle regnskap for HSSK i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker
 7. Fastsette kontingent
 8. Behandle budsjett for HSSK
 9. Godkjenne organisasjonsplan og lov
 10. Foreta valg
 11. Utdeling av påskjønnelser til medaljevinnere i HL og NM

Under ligger dokumenter til de ulike agendapunktene. Dokumentene blir IKKE kopiert opp for utdeling på årsmøtet. De som ønsker å ha dokumentene i papirform under selve møtet, må selv sørge for utskrift av dokumentene.

Saksnummer:

4 – Årsberetning for HSSK
5 – Regnskap for HSSK 2016/2017
5 – Regnskap for Team Natrudstilen 2016/2017
5 – Regnskap for YSI 2016/2017
6 – Innkomne forslag og saker
7 – Lagskontingent
8 – Budsjett for HSSK 2017
8 – Budsjett for Team Natrudstilen 2017/2018
9 – Lov for HSSK basert på ny lovnorm
9 – Organisasjonsplan HSSK

Skrevet av NSSF den 05. mai 2017