Jeg anmoder alle i aktuelle målgrupper å delta på disse aktivitenene.

Dette er kompetanse som er nyttig, samtidig som det er lærerikt og sosialt og er med på å bygge samhold internt i kretsen på tvers av klubbene.

Lista ser ut som følger:

Aktivitet

Når

Påmeldingsfrist

Påmelding til:

Kommentar

Instruktørkurs på Hernes

20. september

15. september

Einar.floden@apotek1.no

Se HSSK’s internettsider

YSI samling på Lillehammer

22.-24.september

19. september

syverbd@hotmail.com

eller mobil 997 03 775

Se http://youngstar.no/

TD1 kurs på Lillehammer

23. september

19. september

syverbd@hotmail.com

eller mobil 997 03 775

Se http://youngstar.no/

Kretssamling på Veldre sag

30. september – 1. okotober

20. september

e_o_b2002@yahoo.no

Se HSSK’s internettsider

Meld på innen fristen!

Skrevet av NSSF den 12. sep 2017