Vanlige årsmøtesaker

Frasigelse av verv må være valgkomiteen i hende senest

7.mai 2014. Sendes Trond Ole Myrvold på mail trond.ole.myrvold@amot.kommune.no

Kretsleder og kasserer har sagt fra seg sine verv. Klubbene må stille med representanter som kan tre inn i kretsstyret. Det undersøkes mulighet til å få noen til å føre regnskapet som ikke nødvendigvis sitter i styret.

Saker som ønskes behandlet på kretstinget, må være styret i hende innen 10.mai 2014.

Disse sendes på mail til leder: sidsmoh@online.no

Innkalling med agenda vil bli sendt ut i etterkant av fristen for innkomne saker.

Forslag til oppdatert organisasjonsplan for 2014 finnes her

 

Oppdatert 16.5:

Innkalling og agenda ligger her

Skrevet av NSSF den 13. mai 2013