Det innkalles herved til kretstinget for Hedmark Skiskytterkrets Mandag 8. mai 2017 klokken 19:00 Sted: Teknisk Verksted, Elverum

Vanlige årsmøtesaker

Frasigelse av verv må være valgkomiteen i hende senest 20. april 2017. Sendes Trond Ole Myrvold på mail trondolem@gmail.com

Saker som ønskes behandlet på kretstinget, må være styret i hende innen 24. april 2017.

Disse sendes på mail til leder: einar.floden@apotek1.no

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov § 2-4 med tilhørende forskrift.

Innkalling med agenda og dokumenter vil bli offentliggjort på kretsens hjemmesider etter at fristen for innkomne saker er passert.