Vanlige årsmøtesaker

Frasigelse av verv må være valgkomiteen i hende senest 1. april 2018. Sendes Trond Ole Myrvold på mail trondolem@gmail.com

Saker som ønskes behandlet på kretstinget, må være styret i hende innen 12. april 2018.

Disse sendes på mail til leder: einar.floden@apotek1.no

Det presiseres at delegasjoner skal være sammensatt i henhold til NIF’s lov § 2-4 med tilhørende forskrift.

Innkalling med agenda og dokumenter vil bli offentliggjort på kretsens hjemmesider etter at fristen for innkomne saker er passert.

 

 

Skrevet av NSSF den 13. mai 2013